Szanowni Państwo,

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa przygotowuje w roku akademickim 2018/19 nową ofertę dydaktyczną w zakresie wykorzystania technologii BIM w projektowaniu i planowaniu inwestycji. Chcielibyśmy, by nasza oferta była skrojona na miarę Państwa potrzeb.

W związku powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniżej ankiety.
1.  Jakie formy dydaktyczne doskonalenia zawodowego byłyby dla Państwa najbardziej interesujące w zakresie wykorzystania technologii BIM w projektowaniu i planowaniu:

Kompleksowe studia podyplomowe*Kilkudniowe kursy programowe lub problemowe*Doraźne, jednodniowe szkolenia programowe*

2.  Które z poniższych treści programowych byłyby dla Państwa najbardziej interesujące w toku planowanych form doskonalenia zawodowego?Blok 2: Pozyskiwanie danych reprezentujących obiekt w 3D. Skaning laserowy, techniki fotogrametryczne i inne.
*
Blok 3: Modelowanie elementów konstrukcji budowlanych i otoczenia. Techniki dokumentacji i prezentacji obiektów.
*

Moduł Architektura:
* Położenie i orientacja w terenie. Obiekty odniesienia. Więzy geometryczne i wymiarowe, relacje. Metody edycji elementów, szkicowanie. Modelowanie elementów architektonicznych, rodziny komponentów architektonicznych.
Moduł Konstrukcja:
* Model analityczny konstrukcji, analiza statyczna, Rodziny komponentów konstrukcyjnych. Modelowanie szczegółów konstrukcji i zbrojenia.
Moduł Instalacje sanitarne:
* Modelowanie instalacji sanitarnych HVAC, wod-kan oraz ich komponentów. Rodziny komponentów instalacyjnych.
Moduł Instalacje elektryczne i słaboprądowe:
* Modelowanie instalacji sanitarnych HVAC, wod-kan oraz ich komponentów. Rodziny komponentów instalacyjnych.

Blok 4: Koordynacja międzybranżowa projektu i wykrywanie kolizji
*
Blok 5: Zawansowane projektowanie obiektów budowlanych w technologii BIM
*


Moduł Architektura:
* Modelowanie bryłowe. Techniki zaawansowanej wizualizacji obiektów, rendering.Moduł Konstrukcja:
* Modele analityczne konstrukcji, integracja modeli obliczeniowych konstrukcji z modelami BIM.

Blok 6: Zaawansowane zagadnienia współpracy i wymiany danych. Integracja i zarządzanie modelami. Praca „w chmurze”
*
Blok 7: Kosztorysowanie z zastosowaniem technologii BIM
*


Blok 8: Zarządzanie obiektem z zastosowaniem technologii BIM
*


Inne, proponowane przez Państwa zagadnienia:


W przypadku zainteresowania Państwa firmy przygotowywaną ofertą doskonalenia zawodowego, uprzejmie prosimy o podanie orientacyjnej liczby słuchaczy oraz ewentualnie pozostawienie danych kontaktowych.


Liczba chętnych uczestników
Kontakt
 * Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w celach związanych z opracowaniem programu studiów podyplomowych przez Politechnikę Warszawską.